ЗА КОНТАКТИ

RCC - Революция в кредитирането

Декларация

5 + 9 =

Адрес

гр. София, Хладилника

ул. Русалийски проход 19

 

Контакти

Димитър Пенков

d.penkov@rcc.bg

0889 588 752

Деница Кандиларова

d.kandilarova@rcc.bg

0895 633 778

Веселин Василев

v.vasilev@rcc.bg

0886 007 060

Вероника Атанасова
0889937330

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Декларация

7 + 12 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, Хладилника
ул. Русалийски проход 19
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
 
Вероника Атанасова
0889937330
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Когато говорим за кредити често се споменава ГПР. Какво е ГПР?

ГПР е годишен процент на разходите. Годишният процент на разходите по кредита изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит. От своя страна общите...