ТЪРСИМ

ПРОДУКТИ

ЗА КЛИЕНТИТЕ СИ

потребителски кредит

жилищен кредит

ипотечен кредит

рефинансиране

фирмен кредит

Безплатна консултация

Ще проведем напълно безплатна консултация, на която ще уточним Вашите финансови възможности и Вашите потребности.

Събиране на предложения

Спрямо предоставената от Вас информация, ще изискаме от банките предложения, съответстващи на целите Ви.

Анализиране на предложенията

Ще ви предоставим предложенията и ще ги сравним заедно с Вас. Ще обсъдим както разходите, така и ползите.

Документи

Ще Ви съдействаме по събиране и окомплектоване на документите, спрямо изискванията на избраната от Вас банка.

Получаване на финансиране

Ще сме с вас до финализиране на сделката и получаване на финансирането. Ще осигуряваме регулярен мониторинг през целият живот на кредита.

Калкулатор
година (и)

Обща месечна вноска

Главница и лихви
Нашите партньори

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

4 + 3 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...