ПРОДУКТИ

Потребителски кредити

Ако искате да си купите нов автомобил? Да направите ремонт на дома си? Да отидете на екзотична екскурзия? Изникнали са неочаквани разходи?
В тези случаи бихте могли да се възползвате от потребителски кредит. Всяка банка предлага различни условия за кредитиране. Ние ще Ви представим параметрите на разбираем език и ще ви помогнем да направите своят избор.

Жилищен кредит

Покупката на жилище е едно от най-важните житейски решения.
Свързано е с много специфики – самия имот, нормативната уредба и финансирането.
Не е задължително всички да бъдат финансисти и да отделят значителна част от времето си, за да се информират.
Това е нашата работа.
За какъв срок да е кредитът, с какви вноски, какви допълнителни разходи има, в каква валута да бъде? Изобилието от въпросителни допълнително затруднява взимането на решение. Ние ще ви предложим подходящ вариант за Вас, ще обсъдим заедно офертите и спецификите им, така че да вземете информиран и отговорен избор.

Ипотечни кредити

Ипотечните кредити, са нецелеви кредити. При тях се прави ипотека на имот, който вече е притежание на Вас / или друго лице/.

Може би искате да направите мащабен ремонт, да купите земя или да започнете строителство, да купите малък селски имот за старините си. В повечето случаи потребителски кредит не може да удовлетвори нуждите на клиента заради ограничението в сумите и сроковете. Ипотечните кредити са със срок до 25-30 години, а сумите зависят от обезпечението, в повечето случаи 70-75% от пазарната стойност на имота.

Рефинансиране

Не сте доволни от лихвата, която ползвате, вноските по кредитите Ви затрудняват семейния бюджет, имате нужда от допълнителни средства – тогава се обърнете към Нас.

Кажете ни какви задължения имате, каква вноска бихте могли да плащате и ние ще калкулираме разликата с вас, между това което плащате в момента и това, което биха ви предложили банките.

Няма значение дали става въпрос за стар ипотечен, потребителски кредит, или няколко на брой кредита, кредитни карти или други кредитни продукти. Ние ще облечем ползите в числа, така че да можете спокойно да изберете най-добрият вариант.

Фирмен кредит

Имате успешен бизнес и искате да го развиете? Да купите ново оборудване, за да станете по-ефективни? Да излезете на нови пазари или да увеличите производството и клиентите си? В зависимост от Вашите цели, банките са разработили широка гама от продукти (оборотни средства, дългосрочно финансиране). Ние ще ви изслушаме, ще вникнем в идеите ви и ще ви насочим към продукти, с които можете да реализирате плановете си.

Заявете безплатна консултация и ние ще се свържем с Вас!

КОНСУЛТАЦИЯ

Изтегли договора

11 + 12 =

ЗА КОНТАКТИ

гр. София, ж.к. "Лозенец"
ул. Горски Пътник 48
 
 
Димитър Пенков
0889588752
 
Деница Кандиларова
0895633778
 
Веселин Василев
0886007060
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

ЗАКОН за кредитите за недвижими имоти на потребители Обн., ДВ, бр. 59 от 29.07.2016 г., доп., бр. 97 от 6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г. Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. (1) Този закон урежда изискванията за предоставяне на кредити за недвижими имоти на...

БНБ Банков надзор

Надеждният и ефективен банков надзор, заедно с адекватната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Регулирането и осъществяването на надзор върху дейността на кредитните институции в Република България е една от...

Наредба за кредитните посредници

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници (Обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 87 от 4 ноември 2016 г.) Общи разпоредби Чл. 1. С тази наредба се определят: 1. редът за вписване и заличаване от регистъра на кредитните посредници (регистъра)...