Защита на личните данни

Защита на личните данни

Революшън Кредит Консулт ООД е регистрирано дружество по Закона за защита на личните данни и оперира под режима и ограниченията на този закон. След предоставянето на личните Ви данни на Революшън Кредит Консулт ООД те ще бъдат използвани и обработвани единствено за нуждите на кредитирането. За да можем да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да извършваме действия, изискащи наличието на такива, за да можем да Ви информираме за нови продукти и услуги, за вътрешната база данни на компанията. Ние предприемаме всички необходими мерки, за да предпазим вашите лични данни от злоупотреби, загуба, нерегламентиран достъп или разгласяване. Всички наши служители са задължени да запазват конфиденциалността на личните данни. Достъпът до съхраняваната информация е разрешен само при изпълняване на служебни задължения. Всички процеси като  обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания.консултация
close slider
Интересувам се от: